Marbad
 
 
 
Obróbka roto-wibracyjna
Obróbka strumieniowo-ścierna
Obróbka ścierno-polerska
Oczyszczanie ścieków i powietrza
Usługi i próby

Obróbka ścierno-polerska

Firma MARBAD oferuje szeroka gamę materiałów i narzędzi do obróbek ścierno-polerskich oraz maszyny do ich aplikacji. Są to wyroby z własnej produkcji oraz importu.

Ofertę można podzielić na kilka grup:

MATERIAŁY ŚCIERNO-POLERSKIE - ziarno ścierne zgodnie z normą PN-84/M-59100
- proszki polerskie
NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE - zgodnie z normą PN-ISO 525:2001
NARZĘDZIA ŚCIERNE NASYPOWE - zgodnie z normą PN-89/M-59130
NARZĘDZIA SUPERTWARDE - narzędzia typu pilniki, ściernice, folie, piły, frezy, koronki, w których ziarna supertwarde są związane metodami galwanicznymi
- obciągacze diamentowe
PASTY ŚCIERNO-POLERSKIE I NOŚNIKI DO ICH APLIKACJI - pasty:
-- polerskie
-- ścierne
-- diamentowe
- tarcze polerskie
-- filce polerskie /tarcze, trzpieniówki, taśmy, krążki, rygle, ściernice talerzowe, soczewki/
-- tarcze polerskie tkaninowe /bawełniane, sizalowe/
SZCZOTKI TECHNICZNE - różnej konstrukcji i z różnych materiałów, przydatne do prac ręcznych oraz do prac na specjalistycznych maszynach
MASZYNY DO OBRÓBEK ŚCIERNO-POLERSKICH I CZĘŚCI ZAMIENNE - maszyny przenośne
-- elektryczne napędy z wałkiem giętkim
-- specjalne elektryczne szlifierki do rur, płaszczyzn lub usuwania linii spawów
- napędy pneumatyczne
- maszyny stacjonarne
-- szlifierki taśmowe
-- polerki
-- automaty polerskie
-- roboty do prac ścierno-polerskich
- części zamienne do oferowanych maszyn


Niezależnie od oferty na narzędzia ścierno-polerskie MARBAD dostarcza także frezy trzpieniowe /pilniki obrotowe/
 
Design by Grupa Adweb